Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Cầu lông cũng phải sexy

Cầu lông cũng phải sexyCó lẽ hiện nay bất cứ môn thể thao nào muốn phát triển và thu hút được nhiều sự quan tâm của NHM thì cũng đều phải gắn liền với cụm từ “sexy”. Sexy từ VĐV đến đội ngũ hoạt náo viên là một chiến lược được đặt ra hàng đầu của các nhà tổ chức để kéo khán giả đến sân ngày một đông hơn và cầu lông trong xu hướng phát triển chung cũng không phải là ngoại lệ.
Cầu lông cũng phải sexy, Thể thao, cầu lông, sexy, khán giả, NHM, nhà tổ chức

Cầu lông cũng phải sexy, Thể thao, cầu lông, sexy, khán giả, NHM, nhà tổ chức

Cầu lông cũng phải sexy, Thể thao, cầu lông, sexy, khán giả, NHM, nhà tổ chức
Cầu lông cũng phải sexy, Thể thao, cầu lông, sexy, khán giả, NHM, nhà tổ chức

Cầu lông cũng phải sexy, Thể thao, cầu lông, sexy, khán giả, NHM, nhà tổ chức
Cầu lông cũng phải sexy, Thể thao, cầu lông, sexy, khán giả, NHM, nhà tổ chức

Cầu lông cũng phải sexy, Thể thao, cầu lông, sexy, khán giả, NHM, nhà tổ chức
Như tiên giáng trần